Franciszkański Zakon ¦wieckich
przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej
Katowice Podlesie

 

Rycerze ¦w. Franciszka z Asyżu
przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej
Katowice Podlesie

            

 

KRONIKA WYDARZEŃ od 2005r.

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej
Katowice Podlesie