Franciszkański Zakon Świeckich
przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej
Katowice Podlesie

 

Historia
Rada
Galeria
Sztandar
Relikwie
Kalendarz
Linki
 

 

 

 

 

 

   

 

Nasza wspólnota FZŚ
przy parafii MB Częstochowskiej w Katowicach Podlesiu
spotyka się w pierwszy poniedziałek,
po pierwszej niedzieli miesiąca o godz. 16:00.
Wspólnota liczy obecnie 15 profesów (4.05.2022r)


Franciszkański Zakon Świeckich /FZŚ/

Opiera się na regule, którą zatwierdził papież Paweł VI 22. czerwca 1978r. listem Seraficki Patriarcha.
FZŚ jest jedną z instytucji Kościoła, która ma określony cel, pełną strukturę organizacyjną, rządzi się pełnymi normami i prawami zatwierdzonymi przez Kościół.
Normami prawnymi dla FZŚ są: Kodeks Prawa Kanonicznego, Reguła FZŚ, Konstytucje Generalne i Statuty partykularne.

Reguła i życie Franciszkanów świeckich jest następujące:

  • Zachować Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, do którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi,

  • Chrystus, dar miłości Ojca jest drogą do Niego, jest prawdą, w którą wprowadza nas Duch Święty, jest życiem, które nam w pełni ofiarował.

FZŚ dzieli się na wspólnoty różnych stopni: miejscowe, regionalne, narodowe i międzynarodowe, z których każda posiada w Kościele własną osobowość moralną. Te zaś wspólnoty różnych stopni są połączonej podporządkowane sobie wzajemnie według norm tej Reguły i Konstytucji.

Osoby wstępujące do wspólnoty przechodzą III etapy:

1.    Okres przygotowania, wstąpienie do FZŚ postulat,

2.    Rozpoczęcie formacji w FZŚ nowicjat,

3.    Uroczyste przyrzeczenie profesja.

Zasadą życia Franciszkanów Świeckich jest naśladować świętego naszego Ojca Franciszka, na drodze ewangelicznej doskonałości; czytanie Pisma Św. i wszędzie głosić i dzielić się pokojem i dobrem.