Franciszkański Zakon Świeckich
przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej
Katowice Podlesie

 

Historia
Rada
Galeria
Sztandar
Relikwie
Kalendarz
Linki
Strona główna

 

 

 

   


HISTORIA


Już na początku 1920r  w Podlesiu byli tercjarze. Kościół parafialny mieścił się w Mikołowie. W  kronice Mikołowskiej III Zakonu są wpisy  tercjarzy z Podlesia dużo wcześniej. Poniżej zapiski z Kroniki parafialnej z Podlesia:

  „…W roku 1921 otrzymał III Zakon św. Franciszka feretron z obrazem św. Franciszka i św. Antoniego  i to z kościoła Mikołowskiego a w 1922r starą chorągiew. ….”

„…postarali się tercjarze w roku 1928 o figurę swego patrona św. Franciszka z Asyżu w warsztacie Follek-Baendel, za którą zapłacili 710 zł, za oświetlenie elektryczne 300 zł. Poświęcenie tej figury odbyło się w niedzielę dnia 14 października 1928 roku…..”

„… Rekolekcje półzamknięte:

Od 14.XII.-18.XII.1927 odbyły się rekolekcje półzamknięte dla członków III Zakonu św. Franciszka. Nauki wygłosił  Franciszkanin O. Jan z Panewnik. Wysłuchali ich nie tylko tercjarze, ale też inni. Udział w Sakramentaliach św. był także powszechny. Rekolekcje te zakończyły się komunią generalną i kanonicznym erygowaniem III zakonu św. Franciszka.

Misja ludowa

Od 10.V.-18.V.1930r urządził ks. prob. Wientzek  Misję ludową. Misję tę poprzedziła nowenna do N.S. Jezusowego od 1.V.-9.V 1930r. Dnia 10 maja 1930r po południu- było to w sobotę- zawitali 3 misjonarze mianowicie: O. Augustyn, O. Bonawentura i  O. Paschalis z zakonu franciszkańskiego do Podlesia, by tę Misję przeprowadzić…..”

„..Pielgrzymki:

W biegu czasów w istnienie kościoła w Podlesiu aż do końca r 1933 urządzano też różne pielgrzymki. Pierwsza taka pielgrzymka odbyła się w dniu 3 pażdziernika 1926r z okazji jubileuszu św. Franciszka do Panewnika. Po raz drugi pielgrzymowano znowu do Panewnik w dniu 14.VI.1931r. na obchód jubileuszu św. Antoniego z Padwy. Udział w obydwóch pielgrzymkach był bardzo liczny..”

 

Z Kroniki FZŚ:

05.10.1997 Intronizacja Relikwii św. Franciszka z Asyżu  O. Emil Pacławski OFM

22.01.1999 Akt erygowania Wspólnoty  Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Katowicach Podlesiu

25.08.2007 Poświęcenie sztandaru FZŚ ks. proboszcz Benedykt Hałota

05.12.2010 Intronizacja Relikwii bł. Anieli Salawy O. Tobiasz Kołodziejczyk OFM

26.02.2011 Powstała grupa "Rycerze św. Franciszka" O. Sylwester Haśnik OFM