Franciszkański Zakon Świeckich
przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej
Katowice Podlesie

 

Historia
Rada
Galeria
Sztandar
Relikwie
Kalendarz
Linki
Strona główna

 

 

   


RELIKWIE


św. Franciszka z Asyżu

bł. Anieli Salawy

Intornizacja 5.10.1997

Intornizacja 5.12.2010

 

 

 

 

 

 

 

ŚW. FRANCISZKU  - módl się za nami

Modlitwa Świętego Franciszka
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego Pokoju
Abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść
Wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda
Jedność, tam gdzie panuje zwątpienie
Nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz
Światło, tam gdzie panuje mrok
Radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć
Nie tyle szukać miłości co kochać
Albowiem dając, otrzymujemy
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie
A umierając rodzimy się do wiecznego życia.

 


BŁ. ANIELO SALAWO  - módl się za nami

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną błogosławionej Anieli Salawy

Boże w Trójcy Jedyny, chwalę Cię,
wysławiam i uwielbiam za wszystkie łaski,
których raczyłeś udzielić błogosławionej Anieli
i błagam Cię, jeżeli to jest zgodne
z najświętszą Wolą Twoją,
racz okazać przez nią potęgę Twej miłości,
 udzielając mi łaski .........., o którą gorąco proszę.
Wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia
dla bliźnich Twej wiernej służebnicy
błogosławionej Anieli i nagródź jej cnotę,
aby się stała moją orędowniczką
przed tronem Twoim w niebie.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

3 Zdrowaś Maryjo, 3 Chwała Ojcu