Franciszkański Zakon Świeckich
przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej
Katowice Podlesie

 

Historia
Rada
Galeria
Sztandar
Relikwie
Kalendarz
Linki
Strona główna

 

 

 

 

 


03.01.2016
Opłatek


FZŚ i Rycerze św. Franciszka spotykają się przy okazji świąt Bożego Narodzenia  w okolicach Nowego Roku. Siostry: Otylia, Maria, Domicela, Helena i Stefania upiekły dobre ciasta. Na spotkanie zaprosiliśmy Brata Zbigniewa Kołodziejczyka OFM Cap., który będzie Asystentem dla naszej wspólnoty i Rycerzy św. Franciszka. W spotkaniu uczestniczyli: nasz opiekun w parafii ks. Marcin, ks.proboszcz Jacek, 17 sióstr, 10 Rycerzy, gość s.Stanisława i p.Karol. Rozpoczęliśmy kolędą na dwa głosy:  „A wczoraj z wieczora” przygrywał na gitarze br.Zbigniew. Przełożona s.Otylia po przywitaniu wszystkich  rozpoczęła modlitwą i złożyła życzenia.  S.Leokadia nawiązała do Bożego Narodzenia i św. Franciszka, że to spotkanie w Greccio, przy „żywym żłóbku”  miało wszystkich pobudzić do wspólnego przeżywania i radowania się z przyjścia na świat Zbawiciela. Tak samo nasze spotkanie opłatkowe ma być miejscem radości, gdzie goszczą Miłosierdzie i Miłość. Każdy otrzymał kalendarzyk wspólnotowy. Przy następnej kolędzie otrzymaliśmy dary od Dzieciątka (słowa). Brat Zbigniew zaproponował  „Bibliodramę”. Ewangelię Św. Łukasza o Bożym Narodzeniu pojął  Szymon. Każdy z nas miał wczuć się w którąś z postaci. I tak, sami opowiadaliśmy i przeżywaliśmy Betlejem. Wspólnie śpiewane kolędy i radość że znaleźliśmy się przy stole od 10 do 101 lat, przywołało życzenia śpiewane: „200 lat, 200 lat niech żyją, żyją nam”, wywołało uśmiech gdyż średnia wieku we wspólnocie się obniżyła. Dowiedzieliśmy się o nowym powołaniu z Podlesia, w rodzinie naszej siostry Anny –wnuk jest po obłóczynach bratem Franciszkaninem – otrzymał imię Pio i przebywa w Kobylinie. Nasze zadanie modlić się jeszcze goręcej. Na koniec brat Zbigniew udzielił nam Błogosławieństwa Bożego i wszyscy podzieliliśmy się opłatkiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

POWRÓT DO GALERII