Franciszkański Zakon Świeckich
przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej
Katowice Podlesie

 

Historia
Rada
Galeria
Sztandar
Relikwie
Kalendarz
Linki
Strona główna

 

 

 

 

 


02.05.2016
Kapituła we wspólnocie miejscowej FZŚ.


W dniu 2 maja 2016 roku odbyły się wybory w naszej wspólnocie FZŚ. Kapitułę przeprowadził Delegat Przełożonej Regionu brat Andrzej Biskup z Tychów. Był obecny Br. Zbigniew Kołodziejczyk OFM Cap. opiekun ks. Marcin Matonóg oraz zaproszona Dorota Składny (która była sekretarzem kapituły). Na spotkanie przybyło 19 sióstr ze wspólnoty. Chociaż wspólnota jest starsza wiekowo, siostry postarały się o podwiezienie ich przez rodziny. Kapituła przebiegła bardzo sprawnie, br. Zbigniew wygłosił słowo. Siostra Przełożona złożyła sprawozdanie, które zostało przyjęte. Ks.Marcin i Br.Zbigniew zostali skrutatorami i to przyczyniło się do sprawnego przeprowadzenia wyborów. Wybrano i zaprzysiężono Radę wspólnoty. Siostry zadbały o słodki poczęstunek, który osobiście wypiekały. Na koniec wspólne pamiątkowe zdjęcie i wpis do kroniki. Br. Zbigniew odprawił  mszę św. w intencji nowej Rady Wspólnoty o godz. 18.00.

 

Przełożona – Otylia Roj

z-ca przeł. – Maria Pilorz

Sekretarz – Krystyna Chęcińska

Skarbnik – Elżbieta Strzempa

Radny ds. formacji, ds. RF i FM– Leokadia Puto

Radna ds. gospodarczych – Helena Poznańska

 

POWRÓT DO GALERII