Franciszkański Zakon Świeckich
przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej
Katowice Podlesie

 

Historia
Rada
Galeria
Sztandar
Relikwie
Kalendarz
Linki
Strona główna

 

 

 

 

 


4.05.2022
Kapituła


W dniu 4 maja 2022 w środę odbyła się  Kapituła w naszej wspólnocie FZŚ w Katowicach Podlesiu w parafii MB Częstochowskiej. Kapitułę przeprowadziła s. Magdalena Lipowicz ofs. Na spotkanie przybył Asystent Regionu o. Maciej Kucz ofm. Oprócz profesów, było trzech postulantów i delegacja 2 Rycerzy. Po modlitwie i wezwaniu Duchu Świętego  sprawdzono listy obecności, wybrano sekretarza i skrutatorów. Sekretarz s. Otylia przedstawiła sprawozdanie za okres 3 lat, skarbnik s. Elżbieta złożyła sprawozdanie finansowe za 3 letni okres, s. Leokadia  krótko o działalnosci Rycerzy św Franciszka. Potem każdy się przedstawił,  powiedzieliśmy o swojej działalności we wspólnocie. Następnie przystąpiono do wyborów. Wybrano Radę wspólnoty na 3 letnią kadencję. Wybory zakończono modlitwą i błogosławieństwem. Zrobiliśmy też pamiątkowe zdjęcie. 


Przełożona  s. Otylia  Roj ofs
Z-ca  i sekretarz s. Elżbieta Strzempa ofs
Skarbnik s. Blandyna Bywalec ofs
Radny d/s formacji s.Leokadia Puto ofs
Radna d/s RF i FM  s. Leokadia

 

 

POWRÓT DO GALERII